Региональная общественная организация «Санкт-Петербургское Латышское общество»

Гимн свободной Латвии поём все вместе
Вrīvās Latvijas himnu dziedam visi kopā

God bless Latvia

Dievs, svētī Latviju,
Mūs’ dārgo tēviju,
Svētī jel Latviju,
Ak, svētī jel to!
Kur latvju meitas zied,
Kur latvju dēli dzied,
Laid mums tur laimē diet,
Mūs’ Latvijā!