Региональная общественная организация «Санкт-Петербургское Латышское общество»

Государственный гимн Латвийской Республики
Latvijas Republikas valsts himna

Карлис Бауманис
Kārlis Baumanis

(1835 – 1905)

...Песня „Dievs, svētī Baltiju” (в связи с цензурными соображениями нельзя было употреблять слово „Latvija”) была написана Карлисом Бауманисом к I Всеобщему латышскому празднику песни 1873 года. Песню „Dievs, svētī Latviju!” исполнили 18 ноября 1918 года во время провозглашения независимости Латвийской Республики. 7 июня 1920 года песня „Боже, благослови Латвию” официально утверждена как государственный гимн. После присоединения в августе 1940 года Латвии в состав СССР использование гимна „Боже, благослови Латвию” было запрещено. В 50-е годы был написан гимн Латвийской Советской Социалистической республики. А гимн «Dievs, svētī Latviju!» был восстановлен только 15 февраля 1990 года...

Теперь гимн свободной Латвии мы можем петь открыто!
Поём все вместе!
На всех языках, которые знаем и которые помним!

* * *

Тagad brīvās Latvijas himnu mēs varam dziedāt atklāti!
Dziedam visi kopā!
Visās valodās, kuras zinām un kuras atceramies!

* * *

Карлис Бауманис
Kārlis Baumanis

(1835 – 1905)

…1860.gadu beigās un 70.gadu sākumā radās Baumaņu Kārļa pirmās tautasdziesmu apdares. Jāņa Cimzes seminārā viņš bija iemācījies vācu mūzikas garā harmonizēt tautasdziesmas, savukārt Pēterburgā bija iespēja pētīt krievu komponistu darbu šajā nozarē. Baumaņu Kārlis sāk domāt par oriģināldziesmu sacerēšanu. Jau Pirmajos vispārīgajos latviešu dziesmu svētkos tiek izpildītas trīs viņa komponētās dziesmas "Tēvijas dziesma", "Daugavas zvejnieku dziesma", "Dievs, svētī Latviju"…

Otro Dziesmu svētku repertuārā skan "Trimpula", "Latviski lai atskan dziesmas" un "Mūsu Tēvs debesīs". Baumaņu Kārlis komponējis ar Ausekļa, Andreja Pumpura, Friča Brīvzemnieka un Jāņa Ruģēna tekstiem, kā arī izmantojis savus tekstus…

Viņa redakcijā izdots "Īstais Baltijas kalendārs”, kur Baumaņu Kārlis publicējis arī savus sacerējumus. 1888.gadā Trešajos Dziesmu svētkos simfoniskais orķestris atskaņo "Dievs, svētī Latviju!", bet 1895.gadā Ceturtajos Dziesmu svētkos dziesmai "Dievs, svētī Latviju!" atvēlēts latviešu nacionālās himnas statuss…