08.05.2017. *Pēterburga – Nacisma sagrāves atceres dienа <> Дeнь памяти разгрома нацизма

DSC03520

LATVIJA: 8 MAIJS – NACISMA SAGRĀVES UN OTRĀ PASAULES KARA BEIGU ATCERES DIENА
ЛАТВИЯ: 8 МАЯ – ДEНЬ ПАМЯТИ РАЗГРОМА НАЦИЗМА И ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

DSC03514

*         *          *

Šos ziedus šodien Latvijas Republikas  ģenerālkonsule Sanktpēterburgā svinīgās ceremonijas laikā nolika pieminekļa “Māte Dzimtene” pakājē Piskarevskas  memoriālajā kapsētā.

Эти цветы сегодня генеральный консул Латвийской Республики  в Санкт-Петербурге возложилa у памятника “Родина-мать” во время торжественной  церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище.

  *          *          *

©

1945. gada 8. maijs ir diena, kad līdz ar nacionālsociālistiskās Vācijas sakāvi Eiropā beidzās Otrais pasaules karš un iestājās miers. Tika sagrauts viens no nežēlīgākajiem totalitārajiem režīmiem 20. gadsimta Eiropā un izbeigts karš, kas prasīja vairāk nekā 50 miljonu karavīru un civiliedzīvotāju, t. sk. 6 miljonu holokaustā bojā gājušo cilvēku, dzīvības. Vācijas vispārējā kapitulācija 1945. gada 8. maijā izbeidza karadarbību arī PSRS armijas vēl neiekarotajā Latvijas teritorijā – Kurzemē. Otrā pasaules kara laikā Latvija zaudēja un nespēja atgūt savu valstisko neatkarību. Kara beigas nacistu okupētās Rietumeiropas iedzīvotājiem nozīmēja brīvības atgriešanos, taču Austrumeiropa nonāca komunistiskās totalitārās sistēmas varā. Drīz vien arī izrādījās, ka Otrā pasaules kara beigas bija sākums “Aukstajam karam” starp bijušajiem sabiedrotajiem – PSRS un Rietumvalstīm.
____________________________________________
8 мая 1945 года – это день, когда с разгромом национал-социалистической Германии в Европе закончилась Вторая Мировая война и наступил мир. Был разгромлен один из беспощаднейших тоталитарных режимов Европы 20 века и окончена война, которая унесла жизни более 50 миллионов военного и гражданского населения, в т.ч., 6 миллионов погибших во время холокоста. Капитуляция Германии 8 мая 1995 года положила конец также военным действиям в ещё не завоёванной армией СССР территории Латвии – Курземе. Во время Второй Мировой войны Латвия утратила и не смогла восстановить государственную независимость. Окончание войны для населения оккупированных западноевропейских стран означало возвращение свободы, однако Восточная Европа оказалась во власти коммунистической тоталитарной системы. Вскоре выяснилось, что окончание войны также послужило началом «Холодной войны» между бывшими союзниками – СССР и государствами Запада.

http://okupacijasmuzejs.lv/lv/aktualitates/89-maijs-otra-pasaules-kara-beigas-un-ta-piemina-latvija-265/