22.09.2018.*Pēterburga – d/f “Mērijas ceļojums” Ermitāžā<>д/ф “Путешествие Мерии” в Эрмитаже

————————————————————————————————————————————————
.
IV Starptautiskais festivāls
«ATKLĀJ SAVU EIROPU ERMITĀŽĀ” -
.
IV Международный фестиваль
«ОТКРОЙ СВОЮ ЕВРОПУ В ЭРМИТАЖЕ»
.
с 11:00-21:00;
www.hermitagemuseum.org

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
.
 d/f “Mērijas ceļojums” Ermitāžā prezentācija -
Презентация д/ф “Путешествие Мерии” в Эрмитаже
no plkst. 18:00;  c 18:00 часов
.
 https://youtu.be/GDxjEPNemWE
*
©  Bez viņas Latvijas muzeji būtu tukši
– Daiga Kažociņa dokumentālajā spēlfilmā ‘’Mērijas ceļojums’’ atveido Mēriju Grīnbergu (1909 – 1975), pateicoties kurai, nacistu 1944.gadā izvestās Latvijas mākslas vērtības atgriezās dzimtenē.
Kristīnes Želves filma balstīta uz Mērijas Grīnbergas vecākās autentiskajām dienasgrāmatām, kas portretē savas dzimtas likteni no 20.gadsimta sākuma līdz dziļiem padomju laikiem – no augstākās sabiedrības līdz proletāriskam trūkumam. Cauri dramatiskajai iekārtu maiņai abas Mērijas iznesa uzticību dzimtenei, mākslai un pienākumam, ko diktē sirdsapziņa un audzināšana. Daiga Kažociņa un Marina Janaus izstāsta stāstu par neafišētu varoņdarbu, par piepildītu dzīvi ārēji necilā liktenī.
Filma tapusi programmas ‘’Latvijas filmas Latvijas simtgadei’’ ietvaros, uzņemta Latvijā un Čehijā, tajā sapludinātas dokumentālās un inscenētās epizodes, bagātīgi izmantoti mūsu un ārvalstu arhīvu materiāli. Pirmizrāde 2018.gada 2.maijā, izplatīšana visā Latvijā no 4.maija līdz 2.jūnijam. Īpašie seansi muzejos, dzelzceļa stacijās un baznīcās.
* Režisors:Kristīne Želve, Producents:Elvita Ruka,
* Lomās:Daiga Kažociņa, Marina Janaus
.
E-pasts: klinta.ormane@gmail.com
*
© Без неё латвийские музеи были бы пустыми:
в документально-игровом фильме «Путешествие Мэри» Дайга Кажоциня играет Мэри Гринберг (1909 – 1975) – женщину, благодаря которой художественные ценности Латвии, увезённые нацистами в 1944 году, могли вернуться на Родину.
Фильм Кристины Желве основан на дневниках Мэри Гринберг старшей, охватывающих историю их родас начала ХХ века, проведённого в высшем обществе, до советского времени и пролетарской нищеты. Обе Мэри, руководствовавшись совестью и традицией, в которой были воспитаны, сумели вдраматических коллизияхистории Латвии ХХ века сохранить верность Родине, искусству и долгу. Актрисы Дайга Кажоциня и Марина Янаус рассказывают историю о тихом подвиге, за завесой неприметной судьбынаполнявшим жизнь смыслом.
Фильм создавался в рамках программы «Латвийские фильмы к столетию Латвии». Лента снималась в Латвии и Чехии, в ней соединились документальные и инценированные эпизоды, в основу которых вошло множество материаловиз латвийских и зарубежных архивов. Премьера фильма состоялась 2 мая 2018 года. Распространение в Латвии проходило с 4 мая по 2 июня. Особые сеансы проводятся в музеях, на железнодорожных вокзалах и в церквях.
* Режиссер: Кристине Желве, Продюсер: Элвита Рука
* В ролях: Дайга Кажоциня, Марина Янаус.
.
E-почта: klinta.ormane@gmail.com
.
.
©* Материал изготовлен редакционной коллегией «AUSEKLIS»