22.04.2017. *Pēterburga – Latviešu lieldienu mesa <> Латышская пасхальная месса

ЦЕРКОВЬ Св. Михаила -2.jpg -2  ПАСХА 13

AICINĀM UZ LATVIEŠU MESU, KURA IR VELTĪTA LIELDIENĀM - KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKIEM

*     *     *

ПРИГЛАШАЕМ НА ЛАТЫШСКУЮ МЕССУ, ПОСВЯЩЕННУЮ ПАСХЕ – СВЕТЛОМУ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИ

=====================================================================
22. aprīlī plkst. 13-00   Sanktpēterburgas svētā Erceņģeļa Mihaila Evaņģēliski Luteriskajā baznīcā notiks svinīgs dievkalpojums – Latviešu mesa, kas ir veltīta Lieldienām – Kristus Augšāmcelšanās svētkiem ar Sanktpēterburgas latviešu еvaņģēliski luterāniskās Kristus Glābēja kopienas dalību.
No Latvijas atbrauks priesteris Kārlis Žols. Skanēs ērģeles. Jūs varēsiet noklausīties garīgās un klasiskās mūzikas skaņdarbus.
Aicinām pie dievgalda “groziņu vakars”.
Nāciet ar bērniem, priekš viņiem ir paredzēti bērnu nodarbības un zīmēšana.

______________________________________________________________________
22 апреля в 13:00   в Санкт-Петербургском Евангелическо-Лютеранском Соборе святого Архангела Михаила состоится торжественное богослужение – Латышская месса, посвященная Пасхе – Празднику Христово Воскресения с участием Санкт-Петербургской латышской евангелическо-лютеранской общины Христа Спасителя.
Приезжает из Латвии пастор Карлис Жолс. Будет звучать орган. Вы сможете услышать произведения духовной и классической музыки.
Приглашаем на трапезу “вечер корзиночек”.
Приходите с детьми, для них предусмотрены детские занятия и рисование.
_______________________________________________________