07.07.2018.*Rīga-XXVI Dziesmu un XVI Deju svētki XXVI<>Праздник песни и XVI праздник танца

———————————————————————————————————————————————-

*   *   *.

© No 2018.gada 30.jūnija līdz 07.jūlijam Latvijas Neatkarības 100-gades godināšanas pasākumu ietvaros Rīgā (Latvija) norisinājās  XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki, kas ir UNESCO Pasaules kultūras mantojuma objekts.

Reizi piecos gados Latvijas galvaspilsētā koru dziedātāji, dejotāji, mūziķi, tautas lietišķās mākslas meistari satiekas šajos svētkos.

Svētki ir ar laiku attīstījušies par multidsciplināru pasākumu, kas aptver dažādus mākslas žanrus un izpausmes veidus.

Tā ir viena no galvenajām Baltijas valstu kultūras mantojuma un kultūras izpausmes formām un nozīmīgākais Latvijas kultūras identitātes apliecinājums 21.gadsimtā.

__________________________________________________________________________________________

© С 30 июня по 07 июля 2018 года в рамках торжественных мероприятий, посвященных 100-летия Независимости Латвии в Риге (Латвия) состоялся XXVI Вселатвийский праздник песни и XVI праздник танца, который является oбъектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Раз в пять лет в столице Латвии хористы, танцоры, музыканты и мастера народного прикладного искусства вс тречаются на этом празднике.

Праздник  превратился со временем в мероприятие мультидисциплинарного характера, охватывающего различные жанры искусства и виды самовыражения.

Это одна из наиболее важных форм культурного наследия Балтийских стран и форм культурного самовыражения и более чем значительное свидетельство идентичности Латвийской культуры в 21 веке…

*   *   * 

https://www.facebook.com/Dziesmusvetki/videos/1708517065852092/

https://www.facebook.com/Dziesmusvetki/videos/1715088298528302/

https://youtu.be/ROhNDdTM-64

https://www.facebook.com/LatvijasMobilaisTelefons/videos/vb.197239…

https://www.facebook.com/ltvzinas/videos/990049944509359/

https://www.facebook.com/Dziesmusvetki/videos/1727982473905551/

https://www.facebook.com/ltvzinas/videos/990049944509359/

https://www.facebook.com/REplaylv/videos/262623450985020/?hc_

https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/134953/xxvi-visparejie-latviesu-dziesmu-un-xvi-deju-svetki-sadziedasanas-nakts

https://www.facebook.com/Dziesmusvetki/videos/1721802857856846/

https://www.facebook.com/Dziesmusvetki/videos/1729046683799130/

https://www.facebook.com/pg/Dziesmusvetki/videos/?ref=page_internal

*   *   *

Agrāk bija ziņots:

©  Dziesmai šodien liela diena… Par to vēstīs fanfaras, plīvos 1873. gada un 2018. gada Svētku karogi. Tos šķir un vieno 145 gadi. Bet izjūtas ir nemainīgas – lepnums par savu tautu, zemi, tradīcijām. Prieks par to, ka sarežģītajos vēstures līkločos dziesma, deja un mūzika ir bijušas tās, kas tautu vienojušas un saliedējušas. Dziesmu un deju svētki – neaizmirstams amatiermākslas fenomens ar pusotra gadsimta ilgajām tradīcijām!

Latvijas valsts simtgade
2018. gads ir īpašs gan Latvijas iedzīvotājiem, gan latviešiem visā pasaulē – aprit simts gadu kopš Latvijas Republikas proklamēšanas. Simtgades programma aptver laikaposmu no 2017. gada maija līdz 2021. gada janvārim, izceļot galvenos ar valsts veidošanos saistītos notikumus un personības, pilnvērtīgi izstāstot Latvijas stāstu.

Simtgades norises plānotas tā, lai dotu iespēju ikvienam būt aktīvam svētku veidotājam un dalībniekam un padarītu Latvijas valsts simtgadi tuvu un saprotamu katram, kas jūtas piederīgs Latvijai. Svinību norise tiek veidota, izmantojot analoģiju – valsts jubileja kā ikviena iedzīvotāja personīgā dzimšanas diena. Svētku sajūtai jāienāk katrā mājā. Iesaistīties simtgades svinībās aicināts ikviens – iedzīvotāji, valsts iestādes, pašvaldības, ārzemju latviešu organizācijas, institūcijas, nevalstiskās organizācijas un uzņēmumi.

Latviju veido mūsu domas un darbi, mūsu ikdienas ieguldījums valsts labklājībā. Arī simtgades svinību galvenais vēstījums skan „ES ESMU LATVIJA”, un to caurstrāvo līdzdarbības motīvs „Es radu Latviju. Es daru Latviju”. Šis vēstījums atgādina, ka Latvijas galvenā vērtība ir tās cilvēki, kas veltījuši savu dzīvi neatkarīgas valsts tapšanai un pastāvēšanai, ar ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai. Latvijas valsts simtgades viens no lielākajiem notikumiem būs XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.

Dziesmu un deju svētku fenomens

Dziesmu un deju svētki ir tautas izcilākais kultūras meistardarbs, kas izturējis laika pārbaudi. Tie ir kļuvuši par nacionālas un  starptautiskas nozīmes notikumu, kas sauc kopā un saliedē latviešus visā pasaulē, vieno dažādas paaudzes un tautības.

No Pirmajiem svētkiem 1873. gadā ar 1000 dziedātājiem tie izauguši par varenu kustību – XXVI Vispārējos Dziesmu un XVI Deju svētkos gatavojas piedalīties ap
40 000 dalībnieku (3421 amatiermākslas kolektīvs).

Lai 16 500 kora dziedātāju un 18 179 dejotāju, tūkstošiem mūziķu, tautas lietišķās mākslas meistaru, folkloras kopu un amatierteātru dalībnieku varētu piedalīties Svētkos, piecu gadu garumā rit sistemātisks ikdienas darbs – mēģinājumi, nepārtraukta repertuāra sagatavošana, skates, konkursi, izstādes, semināri un koncerti. Un tad ik pēc pieciem gadiem viņi visi no Latvijas pagastiem un mazpilsētām saplūst Rīgā, kļūstot par varenāko tautas kustību.

Dziesmu un deju svētku tradīcija ir devusi nozīmīgo ieguldījumu latviešu nācijas pašapziņas veidošanā un neatkarīgas valsts idejas uzturēšanā latviešu tautai sarežģītos vēstures posmos, kas arī novērtēts starptautiskā līmenī, 2003. gadā Dziesmu un deju svētkus iekļaujot UNESCO Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu sarakstā. 

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki 2018. gadā
Latvijas valsts simtgades zīmē notiekošie XXVI Vispārējie  latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki norisināsies Rīgā no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam. Svētku nedēļa ir kulminācija, kurai organizatori – Latvijas Nacionālais kultūras centrs – un amatierkolektīvi ir sākuši gatavoties uzreiz pēc iepriekšējiem – XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem.

Svētku nedēļā Rīgā ieradīsies 43 000 dalībnieku no 118 Latvijas pašvaldībām, kā arī citām pasaules valstīm, kur latvieši uztur un attīsta Dziesmu un deju svētku tradīciju. Septiņas dienās viņi piedalīsies vairāk nekā 65 pasākumos – koru, deju, pūtēju orķestru, kokļu, tautas mūzikas, vokālo ansambļu, folkloras kopu u.c. koncertprogrammās, latviešu tautas tērpu skatē, tautas lietišķās mākslas izstādē un amatierteātru izrādēs. Svētkus klātienē (maksas un bezmaksas pasākumos) varēs vērot 500 000 apmeklētāju (Latvijas iedzīvotāju skaits – 1,96 mlj.).

Galvenie  notikumi

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku atklāšana notiks 2018. gada 1. jūlijā ar tradicionālo Garīgās mūzikas koncertu Doma baznīcā, sekos Svētku dalībnieku gājiens pa Rīgas pilsētas ielām. Krāšņos tautas tērpos ģērbto dalībnieku vairāk stundu ilgais gājiens noslēgsies ar īpašu Dziesmu un Deju svētku dalībniekiem veltītu Atklāšanas pasākumu.

Gaidītākie pasākumi Svētkos ir Deju lieluzvedums „Māras zeme” un Noslēguma koncerts „Zvaigžņu ceļā”. Daugavas stadionā ap 17 000 dejotāju caur kustību un tautas dejas soli, caur laukumā izveidoto ornamentu, mūziku, enerģiju, ritmu un krāsu izstāstīs Latvijas bagāto vēsturi.

Svētku nedēļas kulminācija ir Noslēguma koncerts „Zvaigžņu ceļā”, kurā 12 000 balsīgs dziedātāju kopkoris Mežaparka Lielajā estrādē sniegs trīs stundu garu koncertu, kurā skanēs latviešu profesionālās kormūzikas spilgtākie darbi. Noslēguma koncerts pāries Sadziedāšanās naktī, skatītājiem pievienojot arī savas balsis, un turpināsies līdz pat rīta gaismai.

Norises vietas
Dziesmu un deju svētki notiek visā Rīgas pilsētas teritorijā. Ar īpašiem scenogrāfiskiem risinājumiem tiek pārveidotas pasākumu norises vietas, tiek būvētas vērienīgas skatuves, pilsētvidē izvietoti lielie ekrāni, iekārtotas teritorijas, lai skatītāji varētu pilnvērtīgi baudīt svētkus. Koru un deju kolektīvu galvenie pasākumi notiek svētku vēsturiskās norišu vietās – Mežaparka Lielajā estrādē un Daugavas stadionā. Abas norises vietas šobrīd piedzīvo rekonstrukciju, lai 2018. gadā jaunā veidolā uzņemtu Latvijas valsts simtgades zīmē notiekošo Dziesmu un deju svētku dalībniekus un skatītājus.

Cieņa. Kopība. Tagadnīgums
XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos kā vienā no lielākajiem Latvijas valsts simtgades notikumiem atbalsojas simtgades svinību vēstījumi un vērtības. To centrā ir cilvēks – svētku dalībnieks visplašākajā nozīmē, sākot no dziedātāja vecmāmiņas, līdz komponistam, brīvprātīgajam, šuvējai un svētku viesim. Ikviens iesaistītais turpina tradīciju, radot un darot Dziesmu un deju svētkus, un reizē arī savu valsti – Latviju. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku vērtības ir cieņa, kopība un tagadnīgums.

Ранее сообщалось:   

©   2018 год – особый как для всех жителей Латвии, так и для латышей, живущих в разных странах мира: в этом году исполняется ровно сто лет с момента провозглашения Латвийской Республики. Программа столетия охватывает период с мая 2017 года по январь 2021 года, выделяя важнейшие события и личности людей, оказавших большое влияние на формирование государства. Это – рассказ о Латвии, о ее историческом пути.

Организовать празднование столетней годовщины планируется таким образом, чтобы никто не оставался наблюдателем со стороны; напротив – чтобы каждый, кто считает себя частицей Латвии, имел возможность стать активным участником, и даже соорганизатором праздника. Чтобы столетие страны стало не официально-формальным циклом мероприятий, а близким, понятным и радостным событием для всех, кто считает Латвию своим родным домом. Юбилей страны – это как день рождения каждого ее жителя: именно по такой аналогии и задумано отпраздновать столетие Латвии. Праздник должен войти в каждый дом. А потому принять участие в подготовке и самом праздновании приглашаются все – жители, государственные учреждения, самоуправления, представители латышской диаспоры за рубежом, общественные организации, предприниматели и др.

Латвия – это наши мысли и дела, наш ежедневный вклад в благосостояние государства. Созвучен этому и главный посыл столетия страны – «ЛАТВИЯ – ЭТО Я», и проходящий красной нитью лейтмотив соучастия: «Я создаю Латвию. Я творю Латвию». Это – то главное, что должно быть донесено до всех и до каждого в отдельности: главная ценность Латвии – это люди, посвятившие свою жизнь созданию и развитию независимого государства. Люди, которые своим повседневным трудом формируют настоящее своей страны, и, вместе с молодым поколением, закладывают фундамент дня завтрашнего. Одним из знаменательнейших  событий столетия Латвийского государства станет XXVI Вселатвийский Праздник песни и XVI Праздник танца.

Феномен Праздника песни и танца

Праздник песни и танца – это выдающееся культурное событие, выдержавшее проверку временем. Праздник приобрел значимость не только национального, но и международного масштаба. Он созывает и консолидирует латышей всего мира, объединяет представителей разных поколений и разных народов.

Проведенный впервые в 1873 году, с участием всего лишь 1000 певцов, с течением времени Праздник Песни расширялся и расцветал, превратившись годы спустя в мощное движение. Так, в XXVI Вселатвийском Празднике песни и XVI Празднике танца готовятся принять участие около 40 000 музыкантов, певцов, танцоров, артистов (3421 любительский коллектив).

Чтобы 12 000 хористов и 17 000 танцоров, тысячи музыкантов, мастеров народного прикладного искусства, фольклорных групп и актеров любительских театров могли принять участие в Празднике, на протяжении пяти последних лет велась ежедневная напряженная работа – подбор и подготовка репертуара, репетиции, смотры, конкурсы, выставки,  семинары и концерты. И вот, сейчас, отточив за пять лет свое искусство, все они соберутся в Риге – из больших и малых городов Латвии, из сел и хуторов, – чтобы влиться в единый, великий и мощный поток народного искусства.

Традиция Праздника Песни и танца внесла огромный вклад в формирование самосознания латышской нации и поддержания идеи государственной независимости в нелегкие для латышского народа исторические периоды.  Это было высоко оценено и на международном уровне: в 2003 году Праздник Песни и танца был внесен Список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

XXVI Вселатвийский Праздник Песни и XVI Праздник танца в 2018 году

XXVI Вселатвийский Праздник Песни и XVI Праздник танца в честь столетней годовщины Латвийского государства пройдет в Риге с 30 июня по 8 июля 2018 года Праздничная неделя – это кульминация, к которой организаторы – Латвийский Национальный культурный центр и творческие любительские коллективы – начали готовиться буквально сразу же после завершения предыдущего – XXV Вселатвийского Праздника песни и XV Праздника танца.

На праздничную неделю в Ригу съедутся около 43 000 участников из 118 латвийских самоуправлений, а также из других стран мира, где латыши поддерживают и развивают традицию Праздника Песни и танца. На протяжении семи дней они примут участие в более чем 65 концертных программах – хоровых, танцевальных, инструментальных, своим искусством порадуют зрителей духовые оркестры, музыканты, играющие на кокле, вокальные ансамбли, фольклорные группы и др.  Зрителей ждут показы ярких, красочных национальных нарядов, выставки изделий ремеслеников – мастеров прикладного искусства, а также спектакли – постановки в исполнении актеров любительских театров. Ожидается, что присутствовать на празднике и видеть все мероприятия, платные и бесплатные, «вживую»,  смогут 500 000 (!) зрителей. Для справки: общее число жителей Латвии – 1,96 млн. человек.

Главные события

Открытие XXVI Вселатвийского Праздника песни и XVI Праздника танца пройдет 1 июля 2018 года; начало Празднику положит  традиционный Концерт духовной музыки в Домском соборе, за которым последует яркое праздничное шествие продолжительностью более часа: по улицам Риги пройдут колонны участников, одетых в красочные, разноцветные народные костюмы. Заключительным аккордом станет особое Мероприятие в честь открытия, посвященное участникам Праздника Песни и танца.

Поистине грандиозными обещают стать Танцевальный гранд-концерт – представление „Māras zeme” («Земля Мары») и Заключительный концерт „Zvaigžņu ceļā” («На звездном пути»). На стадионе «Даугава» около 17 000 танцоров совершат чудо: через движение  и элементы народного танца, через созданный на площадке орнамент, музыку, энергию, ритм и цвета они развернут перед зрителями богатую событиями историю Латвии.

Кульминацией праздничной недели станет Заключительный концерт «На звездном пути», в котором 12-тысячеголосный объединенный хор на Большой Эстраде Межапарка в течение трех часов будет исполнять ярчайшие произведения – шедевры отечественной профессиональной хоровой музыки. Заключительный концерт плавно перейдет в Ночь всеобщей спевки, когда к хоровому многоголосью смогут присоединить свои голоса и зрители; и это невероятное, потрясающее по эмоциональному накалу действо будет продолжаться до самого рассвета.

Места проведения

Праздник песни и танца охватит всю территорию Риги. Благодаря особым сценографическим решениям, места поведения мероприятий будут преобразованы и изменятся до неузнаваемости: будут выстроены грандиозные сцены, повсюду разместятся большие экраны, будут благоустроены территории, – словом, будет сделано все возможное, чтобы и гости, и участники могли получить максимальное удовольствие от Праздника. Главные события – выступления хоров и танцевальных коллективов – пройдут в исторических местах проведения праздника: на Большой эстраде Межапарка и на стадионе «Даугава». И Большая эстрада, и стадион в настоящее время реконструируются, чтобы  в 2018 году, уже в новом образе, принять участников и зрителей выдающегося события – Праздника Песни и танца в честь столетней годовщины Латвийского государства.

Уважение.  Единение.  Современность

XXVI Вселатвийский Праздник Песни и XVI Праздник танца – одно самых важных, ключевых событий  в праздновании столетия Латвийского государства. Изначально заложенные сюда главные ценности и главная идея: в центре всего находится ЧЕЛОВЕК.  Участник Праздника в самом широком смысле и значении: от бабушек и дедушек исполнителей до композиторов, волонтеров, швей и гостей праздника. Каждый участник Праздника – продолжатель традиции; творя и создавая Праздник Песни и танца,  он одновременно творит и создает свою страну – Латвию. Вечные и нетленные ценности XXVI Всеобщего Праздника Песни и XVI Праздника танца – это Уважение, Единение и Современность.

*   *   *.

 

  ©* Материал изготовлен редакционной коллегией «AUSEKLIS»