04.05.2017. *Latvija – Neatkarības atjaunošanas diena <> День восстановления независимости

4_MAIJS_- 000000
4 MAIJS – LATVIJAS REPUBLIKAS NEATKARĪBAS  ATJAUNOŠANAS  DEKLARĀCIJAS PASLUDINĀŠANAS DIENA
                                 *     *     *
4 МАЯ— ДЕНЬ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О ВОССТАНОВЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
==================================
4_MAIJS_- 1Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācija Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu ir dokuments, ar kuru 1990. gada 4. maijā tika atjaunota Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtā Latvijas Republikas Satversme (šajā dienā sākot no 1, 2, 3, un 6 panta). Šī deklarācija pasludināja 1940. gada 17. jūnija PSRS militāro agresiju kā starptautisku noziegumu un atjaunoja Latvijas Republikas suverenitāti.
__________________________________________
Декларация о восстановлении независимости Латвийской Республики Верховного Совета Латвийской ССР – это документ, который 4 мая 1990 года возобновил Конституцию Латвийской Республики, принятую на Учредительном Собрании 15 февраля 1922 года. (в этот день начиная со статей 1, 2, 3 и 6). Эта декларация объявила военную агрессию 17 июня 1940 года международным преступлением и восстановила суверенитет Латвийской Республики.
 DEKLARACIJA 4. MAIJS  DEKLARACIJA 4. MAIJS  DEKLARACIJA 4. MAIJS 4_MAIJS_-13 4_MAIJS_-11  4_MAIJS_-8